Privacy & Cookie

Cookies

Trang này thảo luận về cách cookie được sử dụng bởi trang web này. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý sử dụng cookie của chúng tôi.

Cookies Là gì?

Cookie là các tệp nhỏ được lưu trữ trên máy tính của bạn bằng trình duyệt web của bạn (như Internet Explorer hoặc Firefox) theo yêu cầu của một trang web bạn đang xem. Điều này cho phép trang web bạn đang xem để nhớ những điều về bạn, chẳng hạn như sở thích và lịch sử của bạn hoặc để giữ cho bạn đăng nhập.

Cookie có thể được lưu trữ trên máy tính của bạn trong một thời gian ngắn (chẳng hạn như chỉ khi trình duyệt của bạn mở) hoặc trong một thời gian dài, thậm chí nhiều năm. Cookies không được thiết lập bởi trang web này sẽ không thể truy cập cho chúng tôi.

Trang web này sử dụng cookie cho nhiều thứ, bao gồm:

Xoá / Tắt cookies

Quản lý cookie và tùy chọn cookie của bạn phải được thực hiện từ trong các tùy chọn / tùy chọn của trình duyệt của bạn. Dưới đây là danh sách hướng dẫn về cách thực hiện điều này cho phần mềm trình duyệt phổ biến: